Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

PRMOSI TRBRU PEMBIAYAAN PERIBADI PELBAGAI KOPERASI,

:
PROMO

PROMOSI PEMBIAYAAN PERIBADI KOPERASI..PTGN KELAYAKAN SEHINGGA 75%..

RATE SERENDAH 4.88 % SETAHUN ==>

NOTE:TETAP,CCRIS,BLCKLIST,HIGH COMMITMENT BOLEH MOHON..SETIAP KOPERASI BERBEZA SYARAT & KRITERIA.. ==>RATE SERNDAH 4.88% STHN,PEMBIAYAAN MAX 200K,10 TAHUN..KOMITMEN LUAR TAK DIAMBIL KIRABERMINAT
CALL SY : YATI - 019 233 4763


Note:pembiayaan peribadi di blog hnya tuk kakitangan kerajaan shaja..kakitngan swasta dan bekerja sendiri tak boleh memohon..telah berlaku perubahan promosi dan tempoh pembiayaan skg ni..just 10 thn..boleh rujuk di blog firdausi..promosi yg ade..

Tuesday, May 6, 2008

Bacaan Al-Quran oleh Sheikh Mishary Rashed Alafasy

bacaan ayat2 suci Al-quran ....diambil dari http://www.alafasy.com moga2 ia dapat memberi manfaat tuk semua..sekadar perkongsian maklumat dan bahan yg bermanfaat...sy suka sgt dgr bacaan sheikh mishary ni...


001 - Surah Al-Fâtihah

Download

002 - Surah Al-Baqarah

Download

003 - Surah Âl-`Imrân

Download

004 - Surah An-Nisâ

Download

005 - Surah Al-Mâidah

Download

006 - Surah Al-Anâm

Download

007 - Surah Al-Arâf

Download

008 - Surah Al-Anfâl

Download

009 - Surah At-Tawbah

Download

010 - Surah Yûnus

Download

011 - Surah Hûd

Download

012 - Surah Yûsuf

Download

013 - Surah Ar-Rad

Download

014 - Surah Ibrâhîm

Download

015 - Surah Al-Hijr

Download

016 - Surah An-Nahl

Download

017 - Surah Al-Isrâ

Download

018 - Surah Al-Kahf

Download

019 - Surah Maryam

Download

020 - Surah Tâ-Hâ

Download

021 - Surah Al-Anbiyâ

Download

022 - Surah Al-Hajj

Download

023 - Surah Al-Muminûn

Download

024 - Surah An-Nûr

Download

025 - Surah Al-Furqân

Download

026 - Surah Ash-Shuarâ

Download

027 - Surah An-Naml

Download

028 - Surah Al-Qasas

Download

029 - Surah Al-Ankabût

Download

030 - Surah Ar-Rûm

Download

031 - Surah Luqmân

Download

032 - Surah As-Sajdah

Download

033 - Surah Al-Ahzâb

Download

034 - Surah Sabâ

Download

035 - Surah Fâtir

Download

036 - Surah Yâ-Sîn

Download

037 - Surah As-Sâfât

Download

038 - Surah Sâd

Download

039 - Surah Az-Zumar

Download

040 - Surah Ghâfir

Download

041 - Surah Fussilat

Download

042 - Surah Ash-Shûrâ

Download

043 - Surah Az-Zukhruf

Download

044 - Surah Ad-Dukhân

Download

045 - Surah Al-Jâthiyah

Download

046 - Surah Al-Ahqâf

Download

047 - Surah Muhammad

Download

048 - Surah Al-Fath

Download

049 - Surah Al-Hujurât

Download

050 - Surah Qâf

Download

051 - Surah Ad-Dhâriyât

Download

052 - Surah At-Tûr

Download

053 - Surah An-Najm

Download

054 - Surah Al-Qamar

Download

055 - Surah Ar-Rahmân

Download

056 - Surah Al-Wâqiah

Download

057 - Surah Al-Hadîd

Download

058 - Surah Al-Mujâdilah

Download

059 - Surah Al-Hashr

Download

060 - Surah Al-Mumtahanah

Download

061 - Surah As-Saff

Download

062 - Surah Al-Jumuah

Download

063 - Surah Al-Munâfiqûn

Download

064 - Surah At-Taghâbun

Download

065 - Surah At-Talâq

Download

066 - Surah At-Tahrîm

Download

067 - Surah Al-Mulk

Download

068 - Surah Al-Qalam

Download

069 - Surah Al-Hâqqah

Download

070 - Surah Al-Maârij

Download

071 - Surah Nûh

Download

072 - Surah Al-Jinn

Download

073 - Surah Al-Muzzammil

Download

074 - Surah Al-Muddaththir

Download

075 - Surah Al-Qiyâmah

Download

076 - Surah Al-Insân

Download

077 - Surah Al-Mursalât

Download

078 - Surah An-Naba

Download

079 - Surah An-Nâzi`ât

Download

080 - Surah Abasa

Download

081 - Surah At-Takwîr

Download

082 - Surah Al-Infitâr

Download

083 - Surah Al-Mutaffifîn

Download

084 - Surah Al-Inshiqâq

Download

085 - Surah Al-Burûj

Download

086 - Surah At-Târiq

Download

087 - Surah Al-Alâ

Download

088 - Surah Al-Ghâshiyah

Download

089 - Surah Al-Fajr

Download

090 - Surah Al-Balad

Download

091 - Surah Ash-Shams

Download

092 - Surah Al-Layl

Download

093 - Surah Ad-Duhâ

Download

094 - Surah Ash-Sharh

Download

095 - Surah At-Tîn

Download

096 - Surah Al-Alaq

Download

097 - Surah Al-Qadr

Download

098 - Surah Al-Bayyinah

Download

099 - Surah Az-Zalzalah

Download

100 - Surah Al-`Âdiyât

Download

101 - Surah Al-Qâriah

Download

102 - Surah At-Takâthur

Download

103 - Surah Al-Asr

Download

104 - Surah Al-Humazah

Download

105 - Surah Al-Fîl

Download

106 - Surah Quraysh

Download

107 - Surah Al-Mâûn

Download

108 - Surah Al-Kawthar

Download

109 - Surah Al-Kâfirûn

Download

110 - Surah An-Nasr

Download

111 - Surah Al-Masad

Download

112 - Surah Al-Ikhlâs

Download

113 - Surah Al-Falaq

Download

114 - Surah An-Nâs

Download